Quadrilaterals

Quadrilaterals


Kvadrilaterale er firesidige polygoner. Noen firkanter er sannsynligvis ganske kjent for deg som firkanter og rektangler. En unik egenskap til firkanter er at summen av alle deres indre vinkler alltid utgjør 360 grader.

Typer kvadrater

Rektangel

Et rektangel er et firkant der alle fire vinkler er 90 grader. Et firkant er en spesiell type rektangel der alle fire sidene er like lange.


Rektangel

Torget
Parallelogram

Et parallellogram er når begge motstående sidepar på en firkant er parallelle. Kvadrater og rektangler er også parallellogrammer.Rhombus

En rombe er en firkant der alle fire sidene har samme lengde. Et kvadrat er en romb, men ikke alle rombene er firkanter.Trapes

En trapes er når det bare er ett par motstående parallelle sider (se bildet nedenfor). En likebenet trapes er en trapes der de ikke-parallelle sidene er like lange og har en symmetri linje nedover i midten.


Flere emner for geometri

Sirkel
Polygoner
Quadrilaterals
Trekanter
Pythagoras teorem
Omkrets
Skråningen
Flateareal
Volum av en boks eller kube
Volum og overflate på en kule
Volum og overflate på en sylinder
Volum og overflate på en kjegle
Vinkler ordliste
Ordliste for figurer og former