Botswana

  • Gary Swift

Romkappløp

  • Gary Swift

Gallery

Storbritannia
Storbritannia
Istiden
Istiden
Chief Joseph
Chief Joseph
Biografi om president William Henry Harrison for Kids
Biografi om president William Henry Harrison for Kids

Historie

Krigsforbrytelsesforsøk

  • Lora Fran

Barn lærer om krigsforbrytelsesforsøkene under andre verdenskrig, inkludert Nürnbergforsøkene og Tokyo-forsøkene. Mange ledere av aksemaktene ble henrettet for deres forbrytelser.

Sport

Ordliste for begreper og definisjoner

  • Lora Fran

Barn lærer de grunnleggende begrepene og definisjonene for hockeysporten.

Geografi

Eritrea

Eritrea

  • Lora Fran
Barn lærer om geografi i Eritrea. Historie, hovedstad, flagg, klima, terreng, mennesker, økonomi og befolkning.

Geografi

Island

Island

  • Lora Fran
Barn lærer om Geografi på Island. Historie, hovedstad, flagg, klima, terreng, mennesker, økonomi og befolkning.

Biografi

Eli Whitney

Eli Whitney

  • Lora Fran
Barn lærer om biografien og livet til Eli Whitney, inkludert hans tidlige karriere, oppfinnelsen av bomullsgin, innvirkning på borgerkrigen og interessante fakta.

Matematikk

Ulikheter

Ulikheter

  • Lora Fran
Barn lærer om ulikheter, inkludert mindre enn, større enn og ikke like. Eksempel på matematiske problemer.