Horoskopet Ditt For I Morgen

Hva du skal gjøre med den tomme propantanken

 Bilde for artikkelen med tittelen Hva du skal gjøre med den tomme propantanken din
Foto: Charles Knowles (Shutterstock)

Hvis du har en grill som går på propan, vil det komme en tid når du trenger å håndtere den tomme tanken. Avhengig av hvor gammel tanken er, er det en rekke alternativer tilgjengelig for deg, fra etterfylling eller resirkulering til å kaste den helt.


Siden propan er en farlig stoff , svært brannfarlig og i stand til å forårsake problemer som kvelning, hjertestans og anfall hvis en person utsettes for høye konsentrasjoner, er det spesielt viktig å kjenne til sikker håndtering og avhendingsprosedyrer. Tankene er også en eksplosjonsfare, på grunn av at innholdet er brannfarlig og oppbevares under høyt trykk.

Hvordan resirkulere en propantank

En propantank kan varer opptil tjue år. Har du en tom tank, men trenger mer propan, er det enkleste svaret å ta den med til nærmeste propanleverandør for å få den etterfylt. Hvis du ikke har behov for mer propan, kan du også snakke med din lokale propanleverandør anbefalinger om resirkulering av tanken .

De fleste kommunale gjenvinnings- eller avfallssentraler vil ikke ta imot propantanker, på grunn av risikoen for rester av propan, men leverandøren din kan ha råd.

Hvordan avhende en propantank

Hvis propantanken din har nådd slutten av levetiden og må avhendes, må du ringe din lokale propanleverandør om avhending. Du kan også kontakte din nærmeste senter for farlig avfall om å ta tanken.


Hva du absolutt gjør ikke ønsker å gjøre er å sette propantank i søpla . Ikke bare vil de fleste avfallsprogrammer ikke akseptere dem, det er også risikoen for at propanrester kan forårsake helse- og sikkerhetsproblemer, inkludert skade på eiendom eller personskader.

Hvordan lagre en tom propantank

Hvis du har en ren, tom tank, kan den trygt lagres på eiendommen din. For å gjøre det, må du følg noen sikkerhetsretningslinjer . Dette inkluderer ikke oppbevaring innendørs, der restgass kan lekke; oppbevar den ved en riktig temperatur, som ikke bør gå under -40 °F eller over 120 °F; holde gassventilen lukket og lagre den i oppreist stilling for å unngå mulige lekkasjer; og holde den unna alt brennbart.